Konstnärernas
Mamma
Kollektiv

TRÄFFA VÅRA MEDLEMMAR

Våra medlemmar är kärnan i vårt kollektiv. 

Vi strävar efter att erbjuda en plats för utveckling och stöd.

Julia Kylén Collins

Julia Kylén Collins

Ulrika Linder

Ulrika Linder

Lina Gråskär

Lina Gråskär