Konstnärernas
Mamma
Kollektiv

Vad är KMK

Konstnärernas Mamma Kollektiv KMK är en förening, ett kollektiv, ett nätverk och en plattform för konstnärer som identifierar sig som mammor- oavsett om formen för mammaskapet är biologiskt, juridiskt eller på annat sätt.

Syfte med KMK

Målet med KMK är att uppmuntra konstnärer som identifierar sig som mammor att fortsätta sitt konstnärskap. Grunden till detta är dels att statistik från Konstnärsnämnden visar att mammor som är konstnärer i Sverige föder färre barn än genomsnittskvinnan i Sverige men konstnärsmannen har fler barn än genomsnittsmannen. (Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv, Konstnärsnämnden, 2010) KMK anser att det borde vara förenligt att vara konstnär och identifiera sig som mamma i Sverige 2020, utan att göra avkall på sitt yrke. Men eftersom många konstnärskvinnor avstår barn för karriären eller har svårt att förena familjeliv med konstnärsyrket vet vi av egna och kollegors erfarenhet, att behovet av stöd för att klara detta, är stort.

Föreningen, kollektivet, nätverket och plattformen KMK vill uppmuntra varje enskild konstnärs fortsatta arbete och kan göra det på många olika sätt, anpassat till vad den individuella konstnären behöver. Genom utställning, ateljésamtal, regelbundna träffar, stöd av kollegor och möjligheter att utbyta erfarenheter erbjuds därför ovanstående utan kostnad via KMK. KMK vill erbjuda en trygg punkt som kollektiv där vi som förening och nätverk stöttar och uppmuntrar.

Historien om KMK

Karin Sandberg och Anna Maria Hedman  är initiativtagare till KMK och tillsammans med Azadeh Esmaili Zaghi grundare av föreningen KMK. De grundande medlemmarna arbetade aktivt med att initiera och utveckla projekt, delta i olika konstnärliga aktiviteter och främjade tillväxten av medlemmar i kollektivet. Nu i början av 2024 har kollektivet vuxit till att omfatta 110 medlemmar.

Kollektivet har sett flera förändringar under sin resa, bland annat då Anna Maria Hedman lämnade föreningen för att utveckla egna projekt. Karin och Azadeh fortsatte att arbeta ideellt med kollektivets utveckling mellan 2020 och 2024 och valde då att avsluta sina styrelseuppdrag för att bli aktiva medlemmar och lämna över stafettpinnen till nya styrelsemedlemmar. I februari 2024 fattade kollektivet beslutet om att utse en ny styrelse bestående av sex konstnärer från föreningen för att driva kollektivet framåt och främja ytterligare tillväxt och utveckling. Läs mer om de nya styrelsemedlemmarna på Styrelsesidan!