Konstnärernas
Mamma
Kollektiv

Medlemskap KMK

Medlemskapet är kostnadsfritt och du kan välja om du vill vara en aktiv medlem.

Aktiva medlemmar träffas regelbundet och driver föreningen framåt. Den stöttande medlemmen deltar inte aktivt i arbetet men stödjer kollektivets arbete och idéer.

Styrelsen beslutar vid nästa styrelsemöte om medlemskap.